Lecture


When Patterns Are Broken, New Worlds Emerge

What is the lecture about?

This lecture is a fascinating story, a journey through the history of Afro-American music. The lecture is accompanied by an interactive PowerPoint presentation with authentic music and film fragments that illustrate the musical developments.

The lecture traces the most important events in history from before 1830 to 1965. It links these events to the musical innovations within the African-American community and proves the direct link between the poor conditions in which the black population had to survive and the emergence of so many new forms of music. The African American people's quest for a better life and their willingness to integrate into American society as free citizens, without giving up their own African culture, appear to be the main drivers for the emergence of new music.

If you want to know where spirituals, work songs, hymns, folk, blues, jazz and rock originated, this lecture will give you all the answers.

Is this lecture suitable for any audience?

This lecture is suitable for laymen but also for historians interested in the origins of Afro American music and in the history of the southern United States.

Practical Information

  • The lecture can last from 45 to 90 minutes, depending on time availability.

  • The lecture can be given for small groups in an intimate setting, but also for a larger audience. For groups of up to 100 participants, we can provide the data projector and P.A. system, if needed.
  • This lecture can take place in English or Dutch.
  • Luc Borms' new book "When Patterns Are Broken, New Worlds Emerge" can be purchased at the lecture, with the author available for signing if desired.

For more information and bookings, please contact Luc Borms directly:

Contact Europe

+32 498 24 29 83

Lborms@telenet.be

Contact United States

(601) 571-7243

Lborms@telenet.be

When Patterns Are Broken, New Worlds Emerge

Waar gaat de lezing over?

Deze lezing is geen saaie bedoening maar een boeiende vertelling, een reis door de geschiedenis van de Afro-Amerikaanse muziek. De lezing wordt begeleid door een interactieve PowerPointpresentatie met authentieke geluids- en filmfragmenten die de muziekontwikkelingen illustreren.

De lezing traceert de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van vóór 1830 tot 1965, koppelt deze aan de muzikale vernieuwingen binnen de Afro-Amerikaanse gemeenschap en bewijst het directe verband tussen de slechte omstandigheden waarin de zwarte bevolking moest overleven en de opkomst van zoveel nieuwe vormen van muziek. De zoektocht van zwarte mensen naar een beter leven, hun bereidheid om als vrije burgers in de Amerikaanse samenleving te integreren, zonder hun eigen Afrikaanse cultuur op te geven, blijken de belangrijkste drijfveren te zijn voor de opkomst van nieuwe muziek.

Als je wilt weten waar spirituals, werkliedjes, hymnes, folk, blues, jazz en rock hun oorsprong vinden dan geeft deze lezing je alle antwoorden.

Is deze lezing geschikt voor elk publiek?

Deze lezing is geschikt voor leken maar ook voor historici die geïnteresseerd zijn in de oorsprong van de Afro Amerikaanse muziek en in de geschiedenis van het zuiden van de Verenigde Staten.

Praktische informatie

  • De lezing kan tussen 45 tot 90 minuten duren, afhankelijk van de beschikbare tijd.

  • De lezing kan worden gegeven voor kleine groepen in een intimistische setting maar ook voor een groter publiek. Voor groepen tot 100 deelnemers kunnen wij indien nodig, de dataprojector en geluidsinstallatie voorzien.
  • Deze lezing kan in het Engels of Nederlands doorgaan
  • Luc Borms' nieuwe boek "When Patterns Are Broken, New Worlds Emerge" kan op de lezing aangekocht en indien gewenst gesigneerd worden door de auteur.

Voor meer informatie en boekingen kan je rechtstreeks terecht bij Luc Borms:

Contact Europa

+32 498 24 29 83

Lborms@telenet.be

Contact Verenigde Staten

(601) 571-7243

Lborms@telenet.be